De Tempel der Ziel

Des Nachts zweeft een ziel,
door een desolaat landschap.

Zijn tempel genegligeerd in de nacht,
zwerft verlaten en doelloos rond.

Tranen maken kringen in het water,
als stenen die in een klif storten.

De tempel der ziel,
verweerd door vandalisme.

Ambivalent jegens zijn huis,
gevoelens van inferioriteit.

Het domus is koud en verlaten,
zoals de ziel het had gewenst.


11 augustus 2004

Copyright © 2002-2013 Ron de Leeuw