Veranderingsweerzin

Alles verandert en op een gegeven moment is alles dusdanig veranderd dat alles ook daadwerkelijk anders is. Die zin kan wellicht een beetje cryptisch klinken bij de eerste lezing maar in het kort komt het erop neer dat niets, hoe triviaal dan ook, verschoond blijft van verandering. Vooral de techniek is onderhevig aan die constante innovaties.
Neem de veranderingen die het besturingssysteem Windows heeft doorgemaakt in de afgelopen drie decennia. Van de eerste consumentenversie in 1993 tot en met het logge Windows 10 vol bloatware en nog altijd zo lek als een mandje.
Of denk aan de televisies van vroeger, eerst zo'n kleine vissenkom in een geüpdatete oude radiokast dat een belabberd zwart-witbeeld gaf. Later werd de beeldbuis steeds groter en zo ook de toeter achteraan de televisiekast. Tot tegenwoordig de gigantisch muurvullende ultradunne led-tv's.
Maar denk ook eens aan het gegeven dat nog niet eens zo heel erg lang geleden typiste nog een heus beroep was. Typistes, gezeten in grote kakofonische zalen, typten allerhande soorten brieven. De typiste is vervangen door de laserprinter.
Het belastingaangifteformulier vulde men eerst in met het potlood en na alles grondig te hebben gecontroleerd en nogmaals te hebben doorgerekend nam men de balpen ter hand om de definitieve aangifte in orde te maken.
Veel van die veranderingen zijn een direct gevolg van de continu voortschrijdende technologische ontwikkelingen. Echter, soms lijkt het wel alsof er wordt veranderd voor geen andere reden dan het veranderen an sich of vanwege totale onnadenkendheid, met name het bestuur van de Nederlandsche Spoorwegen heeft met dat laatste veel ervaring.

De in 1972 gefuseerde Oostenrijks-Nederlandse Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank, beter bekend als: de Rabobank. Is net als elke andere bank meegegaan in de ontwikkeling van het internetbankieren. Slechts, een – gestaag slinkend – handjevol mensen regelt haar overschrijvingen middels papieren overschrijvingsformulieren die samen met andere handgeschreven opdrachten in de daarvoor bestemde brievenbus worden gedeponeerd.
Het internetbankieren valt tegenwoordig niet meer weg te denken, het is sneller en mits enige voorzichtigheid in acht wordt genomen ook welhaast foutloos. Echter, zelfs het internetbankieren is aan veranderingen onderhevig. Het verkrijgen van de toegang tot de betaalrekening, het autoriseren van de betaling, het verandert eveneens. Zo heeft de Rabobank heel recentelijk haar website aangepast en een nieuwe omgeving gecreëerd voor het internetbankieren die qua lay-out geheel overeenkomt met die van de mobiele applicatie. Elke verandering heeft tot gevolg dat mensen moeten wennen aan die veranderingen en het is inherent aan de mens om niet bijzonder opgewekt te geraken van veranderingen daar je jezelf wederom vertrouwd moet maken met de veranderingen terwijl het oude reeds vertrouwd was en ook als zodanig aanvoelde.
Daarom wist ik ook dat ik weer een uitgebreide uitleg kon gaan verzorgen toen deze voormiddag mijn moeder zowat schuimbekkend achter haar laptop zat met haar mobiele telefoon aan het oor bellend met een beklagenswaardige Rabobank-klantenservicemedewerkster, die trachtte haar wegwijs te maken in de nieuwe betaalomgeving, maar die kennelijk zelf ook nog niet zo goed kende, en enigszins van haar à propos was gebracht door mijn moeders continue klaagzang over veranderingen en dat zij er niet in slaagde dier nut en meerwaarde in te zien. Na de ventilator aan te hebben gezet en samen de stappen door te hebben genomen is het nu volgens mij alweer in orde en zal mijn moeder ook in de nieuwe betaalomgeving gewoon zonder problemenen weer haar opdrachten kunnen verwerken.

Copyright © 2018 Ron de Leeuw