Oostvaardsnatuurdrama

Wat kan de natuur toch mooi zijn, wij Nederlanders mogen graag de natuur aanschouwen. Heel erg veel natuur hebben we helaas niet in Nederland. Gelukkig zijn een aantal plekken nog niet omgetoverd in grijze saaie betonjungles vol met koude en anonieme glazen façades.

Wij Nederlanders zijn eigenlijk verder weg van de natuur dan dat we zelf beseffen. "Waarom?" Zult u vragen. Nou, om het doodeenvoudige gegeven dat de natuur keihard is en dat een aantal dieren de strijd met de elementen verliezen en doodgaan. "C'est la vie," zouden de Fransen zeggen, maar ik wil er nog achteraan voegen, "quand t'es un animal!" (wanneer je een dier bent!)

Nederlanders zijn verworden tot meelijdende sneeuwvlokjes, té teer voor de harde realiteit. De mensheid heeft hier altijd al problemen mee gehad. Het hele concept van, 'survival of the fittest' een uitspraak van Herbert Spencer nadat hij Darwin's "The Origin of Species" had gelezen illustreert deze situatie perfect. De sterksten of de best aangepasten overleven, de rest sterft. Dat is de natuur, je ziet het in zowat elke natuurdocumentaire op Animal Planet. Een leeuw peuzelt de zwakkere reebokjes op omdat de gezonde reebokjes veel harder en langer kunnen rennen. Maar wij mensen hebben al snel medelijden met die reebokjes en willen ze het liefste redden van hun gruwelijke lot.

Maar in de Oostvaardersplassen, hier in Nederland, moeten de paardjes nu worden bijgevoerd. Waarom? Omdat wat kneuterige eikels, met het intellect van aan trisomie-eenentwintig lijdende amoebes, de dienstdoende boswachters hebben bedreigd en een hoop stampei hebben staan maken bij de provincie Flevoland. De provinciebestuurders, die vooral denken aan de komende verkiezingen en sowieso al een stel laffe ruggegraatloze honden zijn, hebben nu Staatsbosbeheer opgedragen om de grote grazers bij te voeren. De motivatie hiervoor is tweeledig, namelijk: 1. de provincie zwigt voor dreigementen. 2. drommen burgerlijke huisvrouwtjes en sojamelkdrinkende huisvaders gingen op eigen houtje de dieren voeren, ook al is dit verboden door de provincie en wordt het afgeraden door Staatsbosbeheer! Het burgerlijke sentiment prevaleert over rationeel en deskundig handelen door specialisten. Omdat de ondeskundige burger het wil of beter, omdat deze het eist.

In voorgaande jaren werden hier en daar windbarrières opgeworpen, met een bulldozer werd een hoop grond op een berg geschept en zo konden de grote grazers uit de snijdende koude wind gaan staan. Maar Staatsbosbeheer nam in die tijd geen extra maatregelen qua voedselvoorziening. Elke winter sterven er dieren door de koude of door een gebrek aan voedsel, waardoor zijzelf voedsel worden voor andere dieren. Dit is een voortgaande cyclus en is inherent aan de natuur. Echter, met deze maatregel is een jong natuurpark omgetoverd in een veredelde dierentuin. Louter vanwege het gegeven dat een groepje koppige idioten het niet kunnen nalaten de natuur gewoon de natuur te laten zijn. Zij antropomorfiseren deze wilde dieren en behandelen ze niet anders dan het lamme paardje en het hinkende geitje van de kinderboerderij.

Alstublieft, laat de natuur de natuur zijn en accepteer dat dieren sterven en onderdeel worden van het ecosysteem.

Copyright © 2018 Ron de Leeuw